هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید

آپارتمان اجاره‌ای:

آپارتمان فروشی:

یک خوابه

تهران - شهرزیبا

زیربنا(مترمربع): 51.00 عمربنا: 4 سال

قیمت کل: 1,990,000,000

دو خوابه

تهران - جنت آباد مرکزی

زیربنا(مترمربع): 91.00 عمربنا: 10 سال

قیمت کل: 3,500,000,000

سه خوابه

تهران - جنت آباد مرکزی

زیربنا(مترمربع): 110.00 عمربنا: 3 سال

قیمت کل: 5,700,000,000

چهار خوابه

تهران - جنت آباد جنوبی

زیربنا(مترمربع): 182.00 عمربنا: 8 سال

قیمت کل: 8,554,000,000

آپارتمان‌های فروشی پونک  و اشرفی اصفهانی

پونک

اتاق:2 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 102.00 عمربنا: 1 سال

قیمت کل: 4,700,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 46,078,431

آپارتمان‌های فروشی جنت‌آباد  و  شاهین

جنت آباد مرکزی

اتاق:2 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 91.00 عمربنا: 10 سال

قیمت کل: 3,500,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 38,461,538

آپارتمان‌های فروشی کاشانی  و  ستاری

کاشانی - سازمان برنامه شمالی

اتاق:2 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 65.00 عمربنا: 16 سال

قیمت کل: 2,500,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 38,461,538

آپارتمان‌های فروشی بلوار فردوس

بلوار فردوس غرب

اتاق:2 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 70.00 عمربنا: 16 سال

قیمت کل: 2,450,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 35,000,000

بیمه البرز: نمایندگی ساغری

ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای

آپارتمان فروشی ستارخان ،شهرآرا ، گیشا و آریاشهر

ستارخان

اتاق:2 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 98.00 عمربنا: 18 سال

قیمت کل:

قیمت هر مترمربع زیربنا:

آپارتمان فروشی سعادت آباد

سعادت آباد

اتاق:3 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 250.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 5,900,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,600,000

آپارتمان فروشی شهرک غرب

شهرک غرب

اتاق:2 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 77.00 عمربنا: 14 سال

قیمت کل:

قیمت هر مترمربع زیربنا:

آپارتمان فروشی مرزداران

مرزداران

اتاق:4 - طبقه:6

زیربنا(مترمربع): 250.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 7,500,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000