تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم

تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم

یک نوع تسهیلاتی که می‌توانید از بانک مسکن دریافت کنید، وام اوراق است. متقاضیان این وام معمولاً افرادی هستند که پس‌انداز کافی ندارند یا خودشان نمی‌توانند سپرده جدیدی را افتتاح کنند و ۱۲ ماه در صف انتظار بمانند. (1400/05/17 )

جدول اقساط وام مسکن از محل اوراق حق تقدم


تسهیلات انفرادی از محل اوراق ممتاز به منظور خرید یک واحد مسکونی به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد:


• سقف تسهیلات:

- تهران: 1000 میلیون ریال

- مراکز استان و شهرهای بالای 200هزار نفر: 800میلیون ریال

- سایر شهرها: 600میلیون ریال


• نرخ سود تسهیلات:

- در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری: 17.5 درصد
- در مناطق بافت فرسوده شهری: 16 درصد


• شرایط متقاضیان:
عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی 


• روش خرید اوراق  ممتاز به منظور خرید یک واحد مسکونی : 

• مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از شعب کارگزاری فرابورس
 توضیح 1: جهت اطلاع از آخرین قیمت اوراق  می توانید به آدرس الکترونیکی http://www.irfarabourse.com    مراجعه نمایید.
توضیح 2:  جهت خرید اوراق ممتاز و دریافت تسهیلات، ثبت نام در سامانه سجام به آدرس الکترونیکی http://www.sejam.ir   و همچنین دارا بودن کد بورسی الزامی می باشد.


• مدت بازپرداخت :
- در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری : به دو روش ساده و پلکانی، حداکثر12 سال
- در مناطق بافت فرسوده شهری : به روش ساده، حداکثر 15 سال و به روش پلکانی، حداکثر 12 سال


اقساط تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم (جدول فوق را ملاحظه بفرمائید.)
 


• ویژگی های ملک مورد معرفی:
- از تاریخ صدور جواز ساخت بیش از 25 سال سپری نشده باشد.
نکته :  چنانچه از تاریخ صدورجواز ساخت بیش از 25 سال و حداکثر 30 سال سپری شده باشد، سقف تسهیلات در تهران 800 میلیون ریال, مراکز استان و  شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت 600میلیون ریال و  سایر شهرها 400میلیون ریال خواهد بود.
- ملک مورد معرفی باید شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه 2800، تایید استحکام بنا، چک لیست کنترل کیفیت ساختمان و ... مطابق سایر تسهیلات مشابه) را داشته باشد.
- جهت دریافت سقف تسهیلات باید 80 درصد ارزش کارشناسی ملک که توسط ارزیاب بانک محاسبه و در گزارش ارزیابی درج می شود، تکافوی تسهیلات را بنماید.


• سایر موارد:
- پرداخت تسهیلات از محل اوراق ممتاز توام با حساب های تعهدی ( صندوق پس‌انداز مسکن، پس انداز مسکن جوانان) تا سقف های مقرر اوراق گواهی حق تقدم بلامانع می باشد.
- اعطای تسهیلات جعاله (تعمیر) به مبلغ 400 میلیون ریال به طور همزمان یا غیر همزمان به گیرندگان تسهیلات خرید، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط امکانپذیر می باشد.
- انتقال مانده بدهی به اقوام نزدیک و همچنین به غیر بدون پرداخت درصدی از مانده بدهی امکانپذیر می باشد.
- پرداخت ما‌به‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی ، از محل اوراق ممتاز، با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های 1000میلیون ریال در تهران، 800 میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت و 600 میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.
نکته1: مانده بدهی حین الفسخ تسهیلات دریافتی قبلی صرف نظر از محل تسهیلات به استثنای تسهیلات مسکن یارانه ای (طرح مهر،ایثارگران و...) یک بدهی درنظر گرفته می شود.
نکته2: مبنای محاسبه مابه التفاوت تسهیلات قابل پرداخت در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی اوراق ممتاز ،مانده بدهی حین الفسخ (پس از کسر سود سال های آتی) تسهیلات قبلی می باشد.
نکته3:در تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن توام با هر یک از حساب‌های تعهدی، رعایت حداکثر قدمت ساختمان بر اساس ضوابط مربوط به حساب‌های تعهدی ضروری می‌باشد. بر این اساس، در صورتی که در تسهیلات توام، تسهیلات از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، صندوق پس‌انداز مسکن و یا حساب پس‌انداز مسکن جوانان پرداخت گردد، حداکثر قدمت ساختمان‌های مشمول حداکثرسقف تسهیلات به ترتیب به 15، 25 و 25 سال می باشد.
لازم به یادآوری است سقف تسهیلات از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان، به تنهایی و یا توام با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (در تسهیلات انفرادی و ایضاً تسهیلات زوجین)، در املاک بیش از 25 سال و حداکثر تا 30 سال قدمت، با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های(انفرادی) 800میلیون ریال در تهران، 600 میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت و 400 میلیون ریال در سایر مناطق شهری می باشد. سقف های تسهیلات زوجین1600 میلیون ریال در تهران،1200 میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 800میلیون ریال امکان پذیر می باشد.