تسهیلات از محل حساب صندق پس انداز مسکن

تسهیلات از محل حساب صندق پس انداز مسکن

تسهیلاتی که شرایط آن سالها است که تغییر نکرده است؟ (1400/05/13 )

تسهیلات از محل حساب صندق پس انداز مسکن


سقف تسهیلات : 200میلیون ریال
نرخ سود تسهیلات:11درصد
مدت سپرده گذاری : حداقل یکسال و حداکثر 24ماه
مدت بازپرداخت: حداکثر 12 سال
روش پاز پرداخت اقساط: ساده و پلکانی سالانه و دوره ای
حداقل مبلغ سپرده گذاری: 29میلیون ریال


 
• ویژگی های ملک مورد معرفی:

 از تاریخ صدور اولین پروانه ساخت(جواز) بیش از 30 سال سپری نشده باشد .
ملک مورد معرفی باید شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه 2800، تایید استحکام بنا، چک لیست کنترل کیفیت ساختمان و ... مطابق سایر تسهیلات مشابه) را داشته باشد.
 سقف تسهیلات قابل پرداخت بر روی املاک مورد معرفی حداکثر تا 80 درصد ارزش ملک که توسط ارزیاب بانک محاسبه و در گزارش ارزیابی درج شده، تعیین می‌گردد.


روش محاسبه امتیاز حساب:

هر 6ماه (یک دوره) یک برابر متوسط موجودی
مثال: با سپرده گذاری به مبلغ 100میلیون ریال به مدت یکسال، مبلغ تسهیلات 200میلیون ریال می باشد.
اعطای تسهیلات با سپرده به صورت خرید زمان:
خرید زمان یعنی اینکه مشتریان می توانند بعد از گذشت 6 ماه  سپرده گذاری از محل امتیازحساب صندوق پس انداز مسکن خود، از تسهیلات بیش از 80 میلیون ریال تا سقف 120 میلیون ریال استفاده نمایند
 سقف تسهیلات: 120 میلیون ریال
میزان سپرده گذاری : 240 میلیون ریال
دوره انتظار :6 ماه
جهت استفاده از این طرح باید متوسط موجودی در حساب فوق 2 برابر مبلغ تسهیلات دریافتی باشد، به عنوان مثال : در صورتیکه متقاضی ٢۴٠ میلیون ریال را به مدت ۶ ماه سپرده نماید می تواند از سقف تسهیلات ١٢٠ میلیون ریالی استفاده نماید.
پرداخت تسهیلات بیش از ١٢٠ میلیون ریال به روش خرید زمان امکانپذیر نمی باشد.
 
سایر موارد:


١ -  رعایت مشخصات اعلام شده برای واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات خرید ، تکمیل و یا احداث بانک با توجه به ضوابط جاری بانک در مقطع اخذ تسهیلات برای تمامی تسهیلات گیرندگان الزامی می باشد.

٢-  به تمامی سپرده گذاران حساب صندوق پس انداز مسکن جدا توصیه می گردد که قبل از ایجاد هر گونه تعهدی برای خرید واحد مسکونی خاص ، از آخرین مقررات و ضوابط بانک در مورد واحدهای مسکونی که مشمول ضوابط اخذ تسهیلات بانک می باشند اطلاع کافی کسب نموده و سپس نسبت به ایجاد تعهد اقدام نمایند.
3- پرداخت تسهیلات از محل حساب های تعهدی ( صندوق پس‌انداز مسکن) توام با اوراق ممتاز تا سقف های مقرر اوراق گواهی حق تقدم ( در حال حاضر 1000 میلیون ریال در تهران، 800 میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت و 600 میلیون ریال در سایر مناطق شهری )مطابق ضوابط و مقررات ذیربط بلامانع می باشد.

4-  اعطای تسهیلات جعاله (تعمیر) به طور همزمان یا غیر همزمان به گیرندگان تسهیلات خرید، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط از محل اوراق ممتاز یا سایر انواع صندوق پس انداز مسکن امکانپذیر می باشد.
5- پرداخت ما‌به‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی ( از محل  اوراق ممتاز (به تنهایی یا توام، با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های 1000 میلیون ریال در تهران، 800 میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت و 600 میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.