10 نکته برای فروش تلفنی موفق

10 نکته برای فروش  تلفنی موفق

برای تماس های تلفنی ، هدف های روزانه قرار دهید و سعی کنید در هر شرایطی به آن اهداف برسید (1396/01/21 )

10 نکته برای فروش تلفنی موفق

 1) در ساعات کاری، تماس های تلفنی شخصی را به حداقل برسانید.با انجام این کار فروش تان بیشتر می شود. اگر در روز تنها 3 تماس تلفنی شخصی داشته باشید و هر تماس به طور متوسط 4 دقیقه طول بکشد، در طی سال 48 ساعت از وقت شما گرفته شده است. اختصاص 48 ساعت برای فروش ، می تواند چندین مشتری جدید ایجاد کند.

 

2)بیش از حد نگران بهترین زمان تماس با مشتریان نباشید .بعضی از فروشندگان ، اول ساعت کاری و حدود ظهر با مشتریان تماس نمی گیرند و با خود می اندیشید که مشتری در دسترس نخواهد بود.از تمام روز کاری برای تماس های تلفنی استفاده کنید. اگر تلفن نکنید هیپگاه آنها را نخواهید یافت.

 

3)برای تماس های تلفنی ، هدف های روزانه قرار دهید و سعی کنید در هر شرایطی به آن اهداف برسید.وقتی بدانید در روز باید به تعداد مشخصی برسید، متمرکز و سریع تر کار خواهید کرد.

 

4)برای روز بعد، همین امروز برنامه ریزی کنید.در اولین ساعت روز کاری بسیار با ارزش است، چون با انرژی هستید، پس آن را به تماس گرفتن اختصاص دهید و نه برنامه ریزی.

5)تعداد تماس‌های روزانه‌ی خود را در دفتری یادداشت کنید. هر روز سعی کنید حداقل یک تماس بیشتر از روز قبل بگیرید. وقتی پس از چند هفته نتایج را ببینید، متعجب خواهید شد.

6)اگر از روی فهرست مشخصی از مشتریان پیش می روید، به تک تک شماره ها زنگ بزنید.در مقابل این تمایل که به طور اتفاقی زنگ بزنید و یا افرادی صرف نظر کنید، بایستی .هیچگاه پیش داوری نکنید، زیرا ممکن است فروش بزرگی را از دست بدهید.

7)میزان درآمد خود را از هر تماس محاسبه کنید.درآمد هفتگی را به طور متوسط حساب کرده و برتعداد مکالمات هفتگی تقسیم کنید. مقدار حاصل را در دفتر خود یادداشت و سعی کنید این مقدار را افزایش دهید. یعنی بر روی این کار کنید که تعداد تماس های مشخص، به افراد افراد بیشتری بفروشد.

8)وقتی با یک شرکت تماس می گیرید ، در صورت امکان با بالاترین مقام صحبت کنید، زیرا او قدرت تصمیم گیری دارد و اگر شما را به افراد دیگری ارجاع داد، می توانید بگویید که شخص با بالاترین مقام از شما خواسته تا با او هماهنگ کنید.

9)اگر به شما گفته شد که شخص مورد نظر دیگر در اینجا فعالیت نمی کند، بدون وقفه بپرسید چه کسی جای او را گرفته است و با او صحبت کنید.فرصت صحبت با یک مشتری جدید را از دست ندهید.

10)اگر از روی فهرستی تماس می گیرید که در اختیار چندین نفر قرار می گیرد، کار خود را از انتهای فهرست شروع کنید، زیرا معمولا دیگران از ابتدای فهرست کار خوذ را شروع کرده اند و افراد انتهایی فهرست ، مورد توجه کمتری قرار می گیرند.