آپارتمان فروشی:

بروزترین آپارتمان‌های فروشی

یک خوابه

تهران - جنت آباد شمالی

زیربنا(مترمربع): 34.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 4,234

دو خوابه

تهران - جنت آباد جنوبی

زیربنا(مترمربع): 80.00 عمربنا: 6 سال

قیمت کل: 1,550,000,000,000

سه خوابه

تهران - بلوار فردوس

زیربنا(مترمربع): 140.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 2,800,000,000

چهار خوابه

تهران - جنت آباد مرکزی

زیربنا(مترمربع): 92.00 عمربنا: 10 سال

قیمت کل: 1,200,000,000

آپارتمان‌های فروشی پونک  و اشرفی اصفهانی

پونک

اتاق:3 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 140.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 3,600,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,714,286

آپارتمان‌های فروشی جنت‌آباد  و  شاهین

جنت آباد مرکزی

اتاق:3 - طبقه:4

زیربنا(مترمربع): 120.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 3,150,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 26,250,000

آپارتمان‌های فروشی کاشانی  و  ستاری

کاشانی - سازمان برنامه شمالی

اتاق:2 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 112.00 عمربنا: 15 سال

قیمت کل: 1,840,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,428,571

آپارتمان‌های فروشی بلوار فردوس

بلوار فردوس

اتاق:3 - طبقه:2

زیربنا(مترمربع): 140.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 2,800,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000

بیمه البرز: نمایندگی ساغری

ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای

آپارتمان فروشی ستارخان ،شهرآرا ، گیشا و آریاشهر

صادقیه (آریاشهر)

اتاق:2 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 86.00 عمربنا: 25 سال

قیمت کل: 946,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000

آپارتمان فروشی سعادت آباد

سعادت آباد

اتاق:3 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 153.00 عمربنا: 14 سال

قیمت کل: 2,500,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,339,869

آپارتمان فروشی شهرک غرب

شهرک غرب

اتاق:3 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 155.00 عمربنا: 15 سال

قیمت کل: 6,000,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 38,709,677

آپارتمان فروشی مرزداران

مرزداران

اتاق:2 - طبقه:2

زیربنا(مترمربع): 96.00 عمربنا: 9 سال

قیمت کل: 1,470,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,312,500