آپارتمان اجاره‌ای:

آپارتمان فروشی:

یک خوابه

تهران - جنت آباد جنوبی

زیربنا(مترمربع): 60.00 عمربنا: 20 سال

قیمت کل: 2,300,000,000

دو خوابه

تهران - جنت آباد جنوبی

زیربنا(مترمربع): 78.00 عمربنا: 5 سال

قیمت کل: 3,820,000,000

سه خوابه

تهران - جنت آباد جنوبی

زیربنا(مترمربع): 123.00 عمربنا: 2 سال

قیمت کل: 7,000,000,000

چهار خوابه

تهران - جنت آباد جنوبی

زیربنا(مترمربع): 182.00 عمربنا: 8 سال

قیمت کل: 8,554,000,000

آپارتمان‌های فروشی پونک  و اشرفی اصفهانی

پونک

اتاق:2 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 102.00 عمربنا: 1 سال

قیمت کل: 4,700,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 46,078,431

آپارتمان‌های فروشی جنت‌آباد  و  شاهین

جنت آباد جنوبی

اتاق:2 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 78.00 عمربنا: 5 سال

قیمت کل: 3,820,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 48,974,359

آپارتمان‌های فروشی کاشانی  و  ستاری

کاشانی - سازمان برنامه شمالی

اتاق:2 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 65.00 عمربنا: 16 سال

قیمت کل: 2,500,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 38,461,538

آپارتمان‌های فروشی بلوار فردوس

بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی

اتاق:2 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 108.00 عمربنا: 2 سال

قیمت کل: 4,600,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 42,592,593

بیمه البرز: نمایندگی ساغری

ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای

آپارتمان فروشی ستارخان ،شهرآرا ، گیشا و آریاشهر

ستارخان

اتاق:2 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 98.00 عمربنا: 18 سال

قیمت کل:

قیمت هر مترمربع زیربنا:

آپارتمان فروشی سعادت آباد

سعادت آباد

اتاق:3 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 250.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 5,900,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,600,000

آپارتمان فروشی شهرک غرب

شهرک غرب

اتاق:2 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 77.00 عمربنا: 14 سال

قیمت کل:

قیمت هر مترمربع زیربنا:

آپارتمان فروشی مرزداران

مرزداران

اتاق:4 - طبقه:6

زیربنا(مترمربع): 250.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 7,500,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000