آپارتمان اجاره‌ای:

آپارتمان فروشی:

بروزترین آپارتمان‌های فروشی

یک خوابه

تهران - جنت آباد مرکزی

زیربنا(مترمربع): 56.00 عمربنا: 10 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

دو خوابه

تهران - جنت آباد جنوبی

زیربنا(مترمربع): 63.00 عمربنا: 19 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

سه خوابه

تهران - جنت آباد شمالی

زیربنا(مترمربع): 135.00 عمربنا: 0 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

چهار خوابه

تهران - ستارخان

زیربنا(مترمربع): 147.00 عمربنا: 30 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

آپارتمان‌های فروشی پونک  و اشرفی اصفهانی

پونک

اتاق:3 - طبقه:4

زیربنا(مترمربع): 124.00 عمربنا: 12 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

آپارتمان‌های فروشی جنت‌آباد  و  شاهین

جنت آباد جنوبی

اتاق:2 - طبقه:3

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

زیربنا(مترمربع): 63.00 عمربنا: 19 سال

آپارتمان‌های فروشی کاشانی  و  ستاری

کاشانی_سازمان برنامه جنوبی

اتاق:3 - طبقه:4

زیربنا(مترمربع): 125.00 عمربنا: 0 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

آپارتمان‌های فروشی بلوار فردوس

بلوار فردوس

اتاق:2 - طبقه:2

زیربنا(مترمربع): 90.00 عمربنا: 0 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

بیمه البرز: نمایندگی ساغری

ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای

آپارتمان فروشی ستارخان ،شهرآرا ، گیشا و آریاشهر

ستارخان

اتاق:2 - طبقه:2

زیربنا(مترمربع): 105.00 عمربنا: 1 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

آپارتمان فروشی سعادت آباد

سعادت آباد

اتاق:3 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 250.00 عمربنا: 0 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

آپارتمان فروشی شهرک غرب

شهرک غرب

اتاق:2 - طبقه:4

زیربنا(مترمربع): 120.00 عمربنا: 0 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

آپارتمان فروشی مرزداران

مرزداران

اتاق:4 - طبقه:6

زیربنا(مترمربع): 250.00 عمربنا: 0 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.