آپارتمان اجاره‌ای:

آپارتمان فروشی:

بروزترین آپارتمان‌های فروشی

یک خوابه

تهران - پونک

زیربنا(مترمربع): 47.00 عمربنا: 15 سال

قیمت کل: 1,350,000,000

دو خوابه

تهران - جنت آباد مرکزی

زیربنا(مترمربع): 80.00 عمربنا: 17 سال

قیمت کل: 1,500,000,000

سه خوابه

تهران - جنت آبادمرکزی

زیربنا(مترمربع): 145.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 3,500,000,000

چهار خوابه

تهران - جنت آباد جنوبی

زیربنا(مترمربع): 250.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 6,700,000,000

آپارتمان‌های فروشی پونک  و اشرفی اصفهانی

پونک - سردارجنگل

اتاق:3 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 180.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 3,500,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444

آپارتمان‌های فروشی جنت‌آباد  و  شاهین

جنت آباد مرکزی

اتاق:2 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 80.00 عمربنا: 17 سال

قیمت کل: 1,500,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,750,000

آپارتمان‌های فروشی کاشانی  و  ستاری

کاشانی - مهران

اتاق:3 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 180.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 3,500,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444

آپارتمان‌های فروشی بلوار فردوس

بلوار فردوس

اتاق:2 - طبقه:2

زیربنا(مترمربع): 73.00 عمربنا: 10 سال

قیمت کل: 1,340,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,356,164

بیمه البرز: نمایندگی ساغری

ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای

آپارتمان فروشی ستارخان ،شهرآرا ، گیشا و آریاشهر

صادقیه (آریاشهر)

اتاق:3 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 180.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 3,500,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444

آپارتمان فروشی سعادت آباد

سعادت آباد

اتاق:3 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 250.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 5,900,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,600,000

آپارتمان فروشی شهرک غرب

شهرک غرب

اتاق:3 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 155.00 عمربنا: 15 سال

قیمت کل: 6,000,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 38,709,677

آپارتمان فروشی مرزداران

مرزداران

اتاق:4 - طبقه:6

زیربنا(مترمربع): 250.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 7,500,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000