لیست آپارتمان‌های فروشی در پونک و اشرفی اصفهانی تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 29709 ; تاریخ: 1398/04/27 زیربنا: 118.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 7 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 211,864 تومان - قیمت کل:25,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی پونک

شناسه: 10638 ; تاریخ: 1396/02/12 زیربنا: 88.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 7 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,295,000 تومان - قیمت کل:466 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در اشرفی اصفهانی

شناسه: 9014 ; تاریخ: 1395/11/23 زیربنا: 72.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی اشرفی اصفهانی

شناسه: 7513 ; تاریخ: 1395/10/01 زیربنا: 95.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,200,000 تومان - قیمت کل:6,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در اشرفی اصفهانی

شناسه: 7510 ; تاریخ: 1395/09/24 زیربنا: 72.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,300,000 تومان - قیمت کل:38,690,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی پونک

شناسه: 7430 ; تاریخ: 1395/03/10 زیربنا: 90.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک - سردارجنگل

شناسه: 7408 ; تاریخ: 1395/02/22 زیربنا: 65.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1