51.3267731666565 35.74709675715133

نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:23093
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:23094

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   اشرفی اصفهانی - باغ فیض   ← تهران

شناسه: 36001 ; تاریخ: 1399/09/11 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 28,666,667 تومان - قیمت کل:3,440,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29723 ; تاریخ: 1398/05/02 زیربنا: 133.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,000,000 تومان - قیمت کل:3,059,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29674 ; تاریخ: 1398/04/19 زیربنا: 123.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,000,000 تومان - قیمت کل:2,214,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29549 ; تاریخ: 1397/12/21 زیربنا: 157.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:2,355,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 27881 ; تاریخ: 1397/07/11 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,769,231 تومان - قیمت کل:1,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4