0.012576207518577576 -0.0125560908504624

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 43788 ; تاریخ: 1400/01/30 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,000,000 تومان - قیمت کل:2,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 43778 ; تاریخ: 1400/01/29 زیربنا: 53.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 44,339,623 تومان - قیمت کل:2,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 43762 ; تاریخ: 1400/01/25 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: 34,000,000 تومان - قیمت کل:1,870,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 43745 ; تاریخ: 1400/01/24 زیربنا: 48.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 19

قیمت هر مترمربع زیربنا: 34,791,667 تومان - قیمت کل:1,670,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...