نکات حقوقی معاملات ملکی

انتقال چک تضمین‌شده به دیگری فاقد اعتبار شد

با تصمیم هیات وزیران ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار می‌شود. ادامه مطلب

آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد املاک اجاری

* محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد یا افراد تحت تکفل مالک، اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. ادامه مطلب

ماجرای "برابری دیه زن و مرد" چیست؟

انتشار رای وحدت رویه‌ای از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور در باره دیه زن و مرد خبرساز شده است. ادامه مطلب

فصول 1 و 2 قانون ارث؛ موجبات ارث، طبقات مختلفه وراث و تحقق ارث

هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند. ادامه مطلب

تفاوت فسخ قرارداد با انفساخ و تفاسخ چیست؟

فسخ قرارداد، انفساخ و تفاسخ سه اصطلاح پرکاربرد حقوقی پرکاربرد در معاملات ملکی هستند که بسیار دیده شده که این سه کلمه به اشتباه به جای یکدیگر قرار داده شده اند و باعث تغییر معنای جمله و در نتیجه معنای مورد نظر دو طرف قرارداد را تغییر داده است. در این مطلب به بررسی تفاوت های این سه اصطلاح می‎پردازیم. ادامه مطلب

باب ھفتم قانون تجارت؛ حق‌العمل كاری (كمیسیون)

- وقتي حق العمل كار مستحق حق العمل مي‌شود كه معامله اجراء شده و يا عدم اجراي آن مستند به فعل آمر باشد. ادامه مطلب

باب ششم قانون تجارت، فصل سوم؛ دفتر دلالی

جزئیات تمامی معاملات باید به شرح قانون ثبت شود. ادامه مطلب

باب ششم قانون تجارت؛ دلالی

فصل اول - كلیات ادامه مطلب

1 2 3 4 5 6 7