جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در منطقه پنج شهر تهران

فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران/ فروش ‌آپارتمان در منطقه دو (2) تهران/ اجاره ‌آپارتمان در جنت آباد تهران/ اجاره ‌آپارتمان در پونک تهران

شناسه: 30450 ; تاریخ: 1398/08/21 زیربنا: 104.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30451 ; تاریخ: 1398/08/21 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 25

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30452 ; تاریخ: 1398/08/21 زیربنا: 54.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30440 ; تاریخ: 1398/08/20 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:45,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30441 ; تاریخ: 1398/08/20 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:260,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30442 ; تاریخ: 1398/08/20 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:45,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30430 ; تاریخ: 1398/08/19 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:500,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30432 ; تاریخ: 1398/08/19 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 25

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30433 ; تاریخ: 1398/08/19 زیربنا: 54.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30434 ; تاریخ: 1398/08/19 زیربنا: 112.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

مبلغ قرض الحسنه:170,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات


1 2 3 4 5 6 7  ...