جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در منطقه پنج شهر تهران

فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران/ فروش ‌آپارتمان در منطقه دو (2) تهران/ اجاره ‌آپارتمان در جنت آباد تهران/ اجاره ‌آپارتمان در پونک تهران

شناسه: 31099 ; تاریخ: 1399/04/12 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31104 ; تاریخ: 1399/04/12 زیربنا: 68.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:90,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31109 ; تاریخ: 1399/04/12 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31119 ; تاریخ: 1399/04/12 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:75,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31133 ; تاریخ: 1399/04/02 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:450,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31111 ; تاریخ: 1399/03/29 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31115 ; تاریخ: 1399/03/29 زیربنا: 170.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31116 ; تاریخ: 1399/03/29 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31107 ; تاریخ: 1399/03/27 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:70,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32203 ; تاریخ: 1399/03/19 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:400,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات


1 2 3 4 5 6 7  ...