جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در منطقه پنج شهر تهران

فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران/ فروش ‌آپارتمان در منطقه دو (2) تهران/ اجاره ‌آپارتمان در جنت آباد تهران/ اجاره ‌آپارتمان در پونک تهران

شناسه: 31020 ; تاریخ: 1399/01/18 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 0 ; عمربنا: 17

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31025 ; تاریخ: 1399/01/18 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:130,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31026 ; تاریخ: 1399/01/18 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

مبلغ قرض الحسنه:120,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31008 ; تاریخ: 1399/01/16 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:70,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31009 ; تاریخ: 1399/01/16 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:400,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31012 ; تاریخ: 1399/01/16 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30993 ; تاریخ: 1399/01/06 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31005 ; تاریخ: 1399/01/06 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31006 ; تاریخ: 1399/01/06 زیربنا: 68.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:90,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31007 ; تاریخ: 1399/01/06 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات


1 2 3 4 5 6 7  ...