جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در منطقه پنج شهر تهران

فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران/ فروش ‌آپارتمان در منطقه دو (2) تهران/ اجاره ‌آپارتمان در جنت آباد تهران/ اجاره ‌آپارتمان در پونک تهران

شناسه: 32372 ; تاریخ: 1399/06/23 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 9

مبلغ قرض الحسنه:550,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34388 ; تاریخ: 1399/06/18 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

مبلغ قرض الحسنه:299,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 33380 ; تاریخ: 1399/05/30 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:400,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34385 ; تاریخ: 1399/05/30 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

مبلغ قرض الحسنه:340,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34386 ; تاریخ: 1399/05/30 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

مبلغ قرض الحسنه:370,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 33381 ; تاریخ: 1399/05/27 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:400,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32382 ; تاریخ: 1399/05/22 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:550,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32373 ; تاریخ: 1399/05/20 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 9

مبلغ قرض الحسنه:550,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31105 ; تاریخ: 1399/05/04 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:280,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31100 ; تاریخ: 1399/05/04 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات


1 2 3 4 5 6 7  ...