جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در منطقه پنج شهر تهران

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس غرب

شناسه: 49403 ; تاریخ: 1400/08/26 زیربنا: 61.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:500,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 49404 ; تاریخ: 1400/08/26 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 3

مبلغ قرض الحسنه:20,000,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 49405 ; تاریخ: 1400/08/26 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:380,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 49406 ; تاریخ: 1400/08/26 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 21

مبلغ قرض الحسنه:60,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 49407 ; تاریخ: 1400/08/23 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 21

مبلغ قرض الحسنه:60,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 49410 ; تاریخ: 1400/08/23 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 5

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 49411 ; تاریخ: 1400/08/23 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 49399 ; تاریخ: 1400/08/23 زیربنا: 87.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:480,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 49388 ; تاریخ: 1400/08/21 زیربنا: 98.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:80,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 49389 ; تاریخ: 1400/08/21 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

مبلغ قرض الحسنه:27,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:8,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...