جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در منطقه پنج شهر تهران

فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران/ فروش ‌آپارتمان در منطقه دو (2) تهران/ اجاره ‌آپارتمان در جنت آباد تهران/ اجاره ‌آپارتمان در پونک تهران

شناسه: 39301 ; تاریخ: 1399/10/27 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:400,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39302 ; تاریخ: 1399/10/27 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39303 ; تاریخ: 1399/10/27 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:100,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39304 ; تاریخ: 1399/10/27 زیربنا: 158.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:7,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39305 ; تاریخ: 1399/10/27 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 23

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39306 ; تاریخ: 1399/10/27 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 17

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39277 ; تاریخ: 1399/10/25 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه: تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39278 ; تاریخ: 1399/10/25 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39296 ; تاریخ: 1399/10/25 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39298 ; تاریخ: 1399/10/25 زیربنا: 64.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات


1 2 3 4 5 6 7  ...