51.30411386489869 35.759390884802876

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 49420 ; تاریخ: 1400/08/15 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:500,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49422 ; تاریخ: 1400/08/14 زیربنا: 67.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:80,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49423 ; تاریخ: 1400/08/14 زیربنا: 88.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:8,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49431 ; تاریخ: 1400/08/11 زیربنا: 98.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

مبلغ قرض الحسنه:240,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...