51.30746126174927 35.74855961409347

نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:23521
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:23522

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 49419 ; تاریخ: 1400/08/15 زیربنا: 56.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:5,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49421 ; تاریخ: 1400/08/15 زیربنا: 64.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17

مبلغ قرض الحسنه:310,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49203 ; تاریخ: 1400/06/15 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49151 ; تاریخ: 1400/05/25 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:390,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...