51.30064845085145 35.76014342484956

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 49405 ; تاریخ: 1400/08/26 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:380,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49407 ; تاریخ: 1400/08/23 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 21

مبلغ قرض الحسنه:60,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49412 ; تاریخ: 1400/08/17 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 9

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49416 ; تاریخ: 1400/08/17 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17

مبلغ قرض الحسنه:310,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49190 ; تاریخ: 1400/06/08 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:7,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...