جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در جنت‌آباد منطقه پنج شهر تهران

فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران/ فروش ‌آپارتمان در منطقه دو (2) تهران/ اجاره ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران/ اجاره ‌آپارتمان در پونک تهران

شناسه: 35663 ; تاریخ: 1399/08/01 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35668 ; تاریخ: 1399/08/01 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:320,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35669 ; تاریخ: 1399/08/01 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35670 ; تاریخ: 1399/08/01 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:700,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35671 ; تاریخ: 1399/08/01 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35643 ; تاریخ: 1399/07/30 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:220,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35644 ; تاریخ: 1399/07/30 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35645 ; تاریخ: 1399/07/30 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 26

مبلغ قرض الحسنه:40,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35646 ; تاریخ: 1399/07/30 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:125,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,250,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35647 ; تاریخ: 1399/07/30 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات


1 2 3 4 5 6 7  ...