چطور یک کارشناس املاک خوب شویم

چطور یک کارشناس املاک خوب شویم

چگونگی تبدیل شدن به یک کارشناس املاک (دلال معاملاتی) حرفه ای مانند تبدیل شدن از یک راننده خیابان به یک راننده پیست می باشد. (1394/08/29 )

دلال خوب شدن نیازمند آن است که بسیاری از آموخته‌های قبلی خود را کنار بگذارید. به عبارت دیگر کارهایی که  در دنیای خارج از کسب و کار دلالی صحیح قلمداد می‌شود، شما را در مسیر معاملات حرفه‌ای نابود می‌کند. همانند کارهایی عاقلانه‌ی چون کم کردن سرعت در خیابان در مواجهه با موانع، که در مسیر مسابقه اغلب حماقت تلقی می‌شود . همین قضیه در خصوص تبدیل شدن از یک کارمند به یک دلال معاملاتی صدق می‌کند. اینها دو دنیای متفاوت هستند و آنچه برای یکی صحیح است برای دیگری اشتباه تلقی می‌شود.

یک مشاور خوب برای کسب موفقیت لازم است که با بیشترین سرعت ممکن، مراحل زیر را پشت سر بگذارد:

  1. به منطقه اشراف پیداکند و سرویس دادن را شروع کند.

  2. شکست بخورد و درس بگیرد.

  3. از کمک‌های مدیر به عنوان مربی کمک بگیرد.

  4. شکست بخورد و درس بگیرد.

  5. کتاب های کمک آموزشی بخواند. کارشناسی‌اش را اصلاح کند.

  6. شکست خوردن و درس گرفتن را ادامه دهد.

  7. زمانی که به موفقیت رسید. جشن بگیرد‌، و پیروزی‌ها و شکست‌های خود را محاسبه کند.

  8. فرآیند را تکرار کند.