بازبینی طرح تفصیلی تا پایان برنامه سوم

بازبینی طرح تفصیلی تا پایان برنامه سوم

قائم‌مقام معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با اشاره به اینکه طرح تفصیلی تهران تا پایان سال سوم برنامه شهر تهران بازبینی می‌شود. (1397/09/01 )

به گزارش کارشناسان املاک چهارخانه آورده شده از دنیای‌اقتصاد؛ میرآریازند اظهار کرد: تهیه و بهنگام رسانی نقشه‌های پایه طرح تفصیلی با مقیاس مناسب، تدقیق و به‌روزرسانی لایه‌های اطلاعات مکانی، بازبینی پهنه‌بندی نحوه استفاده از اراضی با لحاظ سند توسعه شهری مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD) در هماهنگی با مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران، تهیه برنامه تامین خدمات طرح تفصیلی، تثبیت آثار و بناهای تاریخی میراثی ثبت‌شده شهر تهران و تعیین حریم آنها با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و انعکاس آن روی نقشه‌های طرح تفصیلی ازجمله مواردی است که در این بازنگری لحاظ می‌شود.

 

 قائم‌مقام معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران رضایتمندی شهروندان را مهم‌ترین هدف کلی در اجرای پروژه‌های شهری دانست و بیان کرد: توسعه انسان‌محور باید اصل و اساس همه فعالیت‌های توسعه‌ای در شهر باشد.


در این صورت ساخت‌وسازهای شهر، حفاظت از باغات، صیانت از حریم پایتخت با ساماندهی محیطی و مدیریت یکپارچه، ارتقای ایمنی ساخت‌وساز با بازنگری در روش‌ها و سازوکارهای نظارت بر کیفیت آن، ساماندهی نماها و سیما و منظر شهری با اعمال اصول زیبایی محله‌ها و تقویت کریدورهای اصلی برای پیوند معنایی شهر، موضوعاتی است که شهر را برای شهروندان زیست پذیر و رضایت آنها را در زندگی شهری بهبود می‌بخشد. آریازند با اشاره به موضوع مهم منابع درآمدی در تحقق اهداف گفته‌شده تصریح کرد: براساس طرح جامع و تفصیلی، ظرفیت‌پذیری جمعیت باید کنترل شود و این در حالی است که ظرفیت ساخت‌وساز در تهران تمام‌شده است؛ بنابراین مهم‌ترین منبع درآمدی مدیریت شهری اتمام یافته است.