لیست آپارتمان‌های فروشی در کاشانی و ستاری تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در کاشانی - مهران

شناسه: 26786 ; تاریخ: 1397/06/13 زیربنا: 135.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 18 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی کاشانی - سازمان برنامه شمالی

شناسه: 21694 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 128.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 9 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی - پیامبر غربی

شناسه: 7424 ; تاریخ: 1395/03/09 زیربنا: 73.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1