نمایش فیلم:

https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/GO5kF/vt/frame
51.410425901412964 35.725886121073295

نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:24576
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:24577
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:24578
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:24579
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:24580
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:24581
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:24582
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:24583

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   یوسف آباد   ← تهران

شناسه: 50459 ; تاریخ: 1402/07/21 زیربنا: 175.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 251,428,571 تومان - قیمت کل:44,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32297 ; تاریخ: 1399/03/19 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31170 ; تاریخ: 1399/02/24 زیربنا: 300.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 27,666,667 تومان - قیمت کل:8,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1