نمایش فیلم:

https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/YJu9h/vt/frame
51.40536725521088 35.73977036730977

نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:24568
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:24569
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:24570
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:24571
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:24572
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:24573
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:24574
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:24575

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   یوسف آباد   ← تهران

شناسه: 50460 ; تاریخ: 1402/07/23 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 175,000,000 تومان - قیمت کل:28,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32297 ; تاریخ: 1399/03/19 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31170 ; تاریخ: 1399/02/24 زیربنا: 300.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 27,666,667 تومان - قیمت کل:8,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1