51.330889830188994 35.761526490420735

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   یوسف آباد   ← تهران

شناسه: 50460 ; تاریخ: 1402/07/23 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 175,000,000 تومان - قیمت کل:28,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 50459 ; تاریخ: 1402/07/21 زیربنا: 175.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 251,428,571 تومان - قیمت کل:44,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32297 ; تاریخ: 1399/03/19 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1