51.307289600372314 35.74845512520349

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 49380 ; تاریخ: 1400/08/03 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:60,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49363 ; تاریخ: 1400/08/01 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

مبلغ قرض الحسنه:480,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49364 ; تاریخ: 1400/08/01 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

مبلغ قرض الحسنه:52,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49365 ; تاریخ: 1400/08/01 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:485,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...