51.30819082260132 35.74814165771056

نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:23526

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 49399 ; تاریخ: 1400/08/23 زیربنا: 87.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:480,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49388 ; تاریخ: 1400/08/21 زیربنا: 98.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:80,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49389 ; تاریخ: 1400/08/21 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

مبلغ قرض الحسنه:27,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:8,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49391 ; تاریخ: 1400/08/21 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:5,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49415 ; تاریخ: 1400/08/17 زیربنا: 72.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:5,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...