51.30565881729127 35.74225520554925

نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:23499
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:23500

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 49399 ; تاریخ: 1400/08/23 زیربنا: 87.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:480,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49388 ; تاریخ: 1400/08/21 زیربنا: 98.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:80,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49389 ; تاریخ: 1400/08/21 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

مبلغ قرض الحسنه:27,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:8,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49413 ; تاریخ: 1400/08/17 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49415 ; تاریخ: 1400/08/17 زیربنا: 72.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:5,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...