0.0167691707611084 -0.008561946419790967

نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21923
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21924
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21925
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21926
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21927
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21928
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21929

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 49417 ; تاریخ: 1400/08/15 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17

مبلغ قرض الحسنه:310,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49419 ; تاریخ: 1400/08/15 زیربنا: 56.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:5,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49421 ; تاریخ: 1400/08/15 زیربنا: 64.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17

مبلغ قرض الحسنه:310,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49203 ; تاریخ: 1400/06/15 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...