51.30061626434327 35.749631705717434

نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:23366
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:23367

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 49098 ; تاریخ: 1400/05/10 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:275,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49028 ; تاریخ: 1400/04/05 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 45923 ; تاریخ: 1400/02/20 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 23

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 44839 ; تاریخ: 1400/02/12 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 23

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...