نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 31110 ; تاریخ: 1399/02/23 زیربنا: 77.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:270,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31108 ; تاریخ: 1399/02/21 زیربنا: 128.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31127 ; تاریخ: 1399/02/20 زیربنا: 112.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 11

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31035 ; تاریخ: 1399/01/24 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,900,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31026 ; تاریخ: 1399/01/18 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

مبلغ قرض الحسنه:120,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...