هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیوفتید

تنظیم قراردادهای فروش و اجاره‌ای

توافقی و غیرتوافقی به ترتیب با 90% و 80%

*خدمات ویژه*

دریافت استعلامات و احراز هویت متعاملین
امکان استفاده از مشاوره و تخفیفات ویژه امور بیمه‌ای با همکاری با شرکت بیمه البرز

مدارک مورد نیاز جهت بستن مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه

الف - املاک دارای سند مالکیت
1 - اصل سند مالکیت
2 - اصل بنچاق (برگ معاملات تک برگی یا سند قطعی غیر منقول)
3 - اصل وکالتنامه (در صورتی که معاملات از طرف وکیل انجام خواهد گردید.)
4 - اصل کارت ملی (در صورتی که کارت ملی وجود ندارد ، اصل شناسنامه به همراه برگه تائیدیه تعویض کارت ملی.)
5 -چک بانکی یا چک شخصی و یا هر نوع وسیله پرداخت(جهت خریدار یا مستاجرین)
6 -برگه استعلام بدهی بانکی(در صورتیکه مورد اجاره یا مبیع در رهن بانک باشد.)

ب - املاک فاقد سند مالکیت تفکیکی شخصی

ملک‌های نوسازی که تا زمان بستن قرارداد هنوز سند آن صادر نشده

1 - اصل سند یا اسناد مالکیت مادر
2 - اصل بنچاق یا بنچاق‌ها (برگ معاملات تک برگی یا سند قطعی غیر منقول)
3 - اصل وکالتنامه (در صورتی که معاملات از طرف وکیل انجام خواهد گردید.)
4 - اصل کارت ملی (در صورتی که کارت ملی وجود ندارد ، اصل شناسنامه به همراه برگه تائیدیه تعویض کارت ملی.)
5 -چک بانکی یا چک شخصی و یا هر نوع وسیله پرداخت(جهت خریدار یا مستاجرین)
6 -مشارکت‌نامه (به همراه تقسیم نامه محضری یا غیر محضری)
7 -جواز ساخت
8 -گواهی عدم خلاف(در صورت صدور)
9 -پایانکار(در صورت صدور)
10 -صورتمجلس تفکیکی(در صورت صدور)
11 -تقسیم نامه رسمی(در صورت صدور)
12 -برگه استعلام بدهی بانکی(در صورتیکه مورد اجاره یا مبیع در رهن بانک باشد.)

پ - املاک فاقد سند مالکیت تعاونی

ملک‌های ساخته شده توسط شرکت‌های تعاونی که تا زمان بستن قرارداد هنوز سند آن صادر نشده

1 - اصل دفترچه مالکیت صادره توسط شرکت تعاونی
2 - اصل وکالتنامه (در صورتی که معاملات از طرف وکیل انجام خواهد گردید.)
3 - اصل کارت ملی (در صورتی که کارت ملی وجود ندارد ، اصل شناسنامه به همراه برگه تائیدیه تعویض کارت ملی.)
4 -برگه تصفیه حساب با شرکت تعاونی یا مانده بدهکاری

ت - املاک فاقد سند مالکیت قولنامه‌ای

ملک‌های که قولنامه‌ای بوده یا تنها دارای مبایعه‌نامه می‌باشند

1 - مبایعه‌نامه با کدرهگیری معتبر هولوگرام دار
2 - اصل وکالتنامه (در صورتی که معاملات از طرف وکیل انجام خواهد گردید.)
3 - اصل کارت ملی (در صورتی که کارت ملی وجود ندارد ، اصل شناسنامه به همراه برگه تائیدیه تعویض کارت ملی.)

ث - در صورتیکه هر کدام از متعاملین شخصیت حقوقی باشد

در صورتیکه خریدار یا فروشنده و موجر و مستاجر هر کدام شرکت یا نهادی ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها

1 - اصل اساسنامه
2 - اصل وکالتنامه (در صورتی که معاملات از طرف وکیل انجام خواهد گردید.)
3 - اصل کارت ملی صاحبین امضاء (در صورتی که کارت ملی وجود ندارد ، اصل شناسنامه به همراه برگه تائیدیه تعویض کارت ملی.)
4 -روزنامه رسمی دارای شامل آخرین تغییرات

ج - در صورتیکه اسناد مالکیت به نام یک یا چند متوفی باشد

تمامی مدارکی یاد شده در بالا که مشمول اسناد مثبته مالکیت می گردد

1 - برگه انحصار وراثت
2 - اصل وکالتنامه (در صورتی که معاملات از طرف وکیل انجام خواهد گردید.)

* لازم به ذکر است که وکالتامه‌های تنظیمی از سوی متوفی فاقد اعتبار بوده و وکالتنامه که موکلین آنها از وراث می‌باشد

3 - گواهی مالیات بر ارث
4 -قیم نامه (در صورتیکه یکی از وراث صغیر یا محجور بوده و دارای ولی نباشد به همراه اجازه‌نامه اداره سرپرستی دادگستری برای موجرین یا فروشندگان)