آپارتمان­‌های پرطرفدار در میان خریداران مسکن

آپارتمان­‌های پرطرفدار در میان خریداران مسکن

بازار مسکن همزمان با شوک قیمتی در سه سال گذشته، با تغییر نوع تقاضا هم مواجه‌شده و واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ (تا ۶۰ مترمربع مساحت) بیشترین سهم را در فروش در به خود اختصاص داده‌اند. (1399/12/05 )

قیمت پیشنهادی

شوک قیمتی سال‌های اخیر در بازار مسکن، در مقاطع مختلف نوع واکنش بازیگران یعنی خریداران و فروشندگان را دستخوش تغییر کرده است.

بررسی‌های آماری از وضعیت بیشترین تقاضای بازار مسکن از نظر مساحت و زیربنا، نشان می‌دهد از ابتدای امسال روند تمایل به خرید آپارتمان‌های کوچک به واسطه جهش قیمتی افزایش پیدا کرده و در مقابل از سهم واحدهای متوسط نیز کاسته شده است.

بر این اساس، روند معاملات واحدهای مسکونی حاکی از آن است که از ابتدای امسال به‌تدریج همزمان با تورم دورقمی ماهانه مسکن، تقاضا برای آپارتمان‌های کوچک بیشتر شده است به‌طوری‌که سهم معاملات آپارتمان‌های کوچک‌متراژ از اول امسال ۷/ ۷ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

در ابتدای امسال (فروردین‌ماه) آپارتمان‌های ۸۰ تا ۱۲۰ مترمربعی با سهم ۳۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین حجم فروش و تقاضا را داشتند در حالی‌که آمارها نشان می‌دهد این سهم در دی ماه برای این واحدهای مسکونی به ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است، در مقابل تعداد فروش آپارتمان‌های تا ۶۰ مترمربع  نسبت به سایر واحدهای مسکونی با رشد مواجه بوده است.

بررسی سهم معاملات آپارتمان‌های کوچک‌متراژ (تا ۶۰ مترمربع مساحت) نیز حکایت از آن دارد که این سهم از ۹/ ۲۲درصد در فروردین امسال، در حال‌حاضر به ۶/ ۳۰ درصد رسیده است.

در عین حال سهم معاملات آپارتمان‌های با مساحت ۶۰ تا ۸۰ مترمربع هم رشد خفیف داشته به این ترتیب که سهم معاملات این واحدهای مسکونی از ۴/ ۲۴ درصد در ابتدای امسال، به ۸/ ۲۵ درصد رسیده است. این رشد خفیف برای معاملات آپارتمان‌های ۶۰ تا ۸۰ مترمربعی در کنار افزایش قابل‌توجه سهم آپارتمان‌های تا ۶۰ مترمربعی و همچنین کاهش سهم آپارتمان‌های با مساحت ۸۰ تا ۱۲۰ مترمربع از هدایت تقاضای خرید مسکن از واحدهای متوسط و بزرگ به واحدهای کوچک‌متراژ به واسطه جهش قیمتی مسکن در پایتخت حکایت دارد. بر این اساس، طبق آخرین آمارها واحدهای مسکونی تا ۶۰ مترمربع با سهم ۶/ ۳۰درصدی از کل معاملات شهر تهران بیشترین فروش را در دی ماه به خود اختصاص دادند، پس از آن واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۸۰ مترمربع ۸/ ۲۵ درصد، واحدهای ۸۰ تا ۱۲۰ مترمربعی ۳/ ۲۸درصد و واحدهای مسکونی ۱۲۰ مترمربع و بالاتر ۴/ ۱۵‌درصد از فروش مسکن را در اختیار دارند.