لیست آپارتمان‌های فروشی درمنطقه دو تهران

صادقیه و آریاشهر/ ستارخان/ سعادت آباد/ شهرآرا/ شهرک غرب/ گیشا / مرزداران فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران اجاره‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 32214 ; تاریخ: 1399/07/02 زیربنا: 150.00 ; ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 75,000,000 تومان - قیمت کل:11,250,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 31178 ; تاریخ: 1399/05/17 زیربنا: 142.62 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 45,000,000 تومان - قیمت کل:6,417,900,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 32323 ; تاریخ: 1399/03/26 زیربنا: 180.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی شهرآرا

شناسه: 32313 ; تاریخ: 1399/03/21 زیربنا: 180.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 31,666,667 تومان - قیمت کل:5,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 32322 ; تاریخ: 1399/03/21 زیربنا: 180.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی مرزداران

شناسه: 32229 ; تاریخ: 1399/03/06 زیربنا: 250.00 ; اتاق: 4 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000 تومان - قیمت کل:7,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 32230 ; تاریخ: 1399/03/01 زیربنا: 250.00 ; ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000 تومان - قیمت کل:7,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی سعادت آباد

شناسه: 32212 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 250.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,600,000 تومان - قیمت کل:5,900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 31161 ; تاریخ: 1399/02/23 زیربنا: 250.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 32,000,000 تومان - قیمت کل:8,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی ستارخان

شناسه: 31047 ; تاریخ: 1399/02/04 زیربنا: 189.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,989,418 تومان - قیمت کل:3,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...