51.308087126265036 35.75047611260445

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   ستارخان   ← تهران

شناسه: 35891 ; تاریخ: 1399/08/15 زیربنا: 124.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 22

قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35760 ; تاریخ: 1399/08/07 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,400,000 تومان - قیمت کل:2,550,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35695 ; تاریخ: 1399/08/05 زیربنا: 132.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 27,651,515 تومان - قیمت کل:3,650,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31048 ; تاریخ: 1399/02/04 زیربنا: 200.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 11

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:3,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...