نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   مرزداران   ← تهران

شناسه: 32230 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/01 زیربنا: 250.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000 تومان - قیمت کل:7,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 1624 ; تاریخ: 1394/03/28 زیربنا: 200.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,600,000 تومان - قیمت کل:1,320,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1