51.35460376739502 35.73705242981244

نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2776
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2777
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2778
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2779
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2780
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2781
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2782

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   مرزداران   ← تهران

شناسه: 32230 ; تاریخ: 1399/03/01 زیربنا: 250.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000 تومان - قیمت کل:7,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1