نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   صادقیه (آریاشهر)   ← تهران

شناسه: 29036 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/26 زیربنا: 142.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 25

قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,154,930 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29013 ; تاریخ: 1397/08/24 زیربنا: 142.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 25

قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,154,930 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14434 ; تاریخ بروزآوری: 1396/05/28 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,000,000 تومان - قیمت کل:520,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14428 ; تاریخ: 1396/05/28 زیربنا: 128.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,640,625 تومان - قیمت کل:850,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14429 ; تاریخ بروزآوری: 1396/05/28 زیربنا: 117.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,307,692 تومان - قیمت کل:855,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3