نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:13302
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:13303
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:13304
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:13305

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   شهرک غرب   ← تهران

شناسه: 26803 ; تاریخ بروزآوری: 1397/06/14 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 26784 ; تاریخ: 1397/06/12 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23697 ; تاریخ بروزآوری: 1397/05/20 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 18111 ; تاریخ: 1396/12/04 زیربنا: 101.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,871,287 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 16906 ; تاریخ بروزآوری: 1396/10/17 زیربنا: 97.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,000,000 تومان - قیمت کل:1,746,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...