نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   ستارخان   ← تهران

شناسه: 31048 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/04 زیربنا: 200.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 11

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:3,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23702 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,950,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 8728 ; تاریخ بروزآوری: 1395/11/13 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 3,900,000 تومان - قیمت کل:350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 8690 ; تاریخ: 1395/10/24 زیربنا: 112.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,500,000 تومان - قیمت کل:504,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 7463 ; تاریخ بروزآوری: 1395/06/10 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,000,000 تومان - قیمت کل:750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...