نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   ستارخان   ← تهران

شناسه: 29236 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/04 زیربنا: 96.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,900,000 تومان - قیمت کل:854,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29118 ; تاریخ: 1397/09/15 زیربنا: 104.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,769,231 تومان - قیمت کل:1,120,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29088 ; تاریخ بروزآوری: 1397/09/07 زیربنا: 81.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,728,395 تومان - قیمت کل:950,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29035 ; تاریخ: 1397/08/26 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,888,889 تومان - قیمت کل:800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29014 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/24 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,222,222 تومان - قیمت کل:740,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...