51.30755884109575 35.75202790142903

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   ستارخان   ← تهران

شناسه: 35955 ; تاریخ: 1399/08/18 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35866 ; تاریخ: 1399/08/15 زیربنا: 84.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,000,000 تومان - قیمت کل:3,360,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35804 ; تاریخ: 1399/08/11 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 41,111,111 تومان - قیمت کل:3,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35778 ; تاریخ: 1399/08/08 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 42,000,000 تومان - قیمت کل:4,830,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...