نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19322

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 31021 ; تاریخ بروزآوری: 1399/01/18 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,500,000 تومان - قیمت کل:1,334,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30991 ; تاریخ: 1398/12/20 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,000,000 تومان - قیمت کل:1,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30986 ; تاریخ بروزآوری: 1398/12/13 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,923,077 تومان - قیمت کل:1,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30975 ; تاریخ: 1398/12/12 زیربنا: 67.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 21

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,656,716 تومان - قیمت کل:1,250,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30951 ; تاریخ بروزآوری: 1398/12/05 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,588,235 تومان - قیمت کل:2,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...