نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19322

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 30417 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/14 زیربنا: 121.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,000,000 تومان - قیمت کل:2,178,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30413 ; تاریخ: 1398/08/14 زیربنا: 106.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:2,226,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30405 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/12 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:1,430,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30406 ; تاریخ: 1398/08/12 زیربنا: 69.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,043,478 تومان - قیمت کل:900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30407 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/12 زیربنا: 99.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,575,758 تومان - قیمت کل:1,740,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4