نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19322

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 35656 ; تاریخ بروزآوری: 1399/08/01 زیربنا: 63.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35660 ; تاریخ: 1399/08/01 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35661 ; تاریخ بروزآوری: 1399/08/01 زیربنا: 61.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35655 ; تاریخ: 1399/08/01 زیربنا: 101.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35638 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/30 زیربنا: 107.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...