نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19322

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 30290 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/21 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,181,818 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30257 ; تاریخ: 1398/07/16 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,909,091 تومان - قیمت کل:2,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30209 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/11 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,391,304 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30192 ; تاریخ: 1398/07/10 زیربنا: 87.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,540,230 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30128 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/06 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,052,632 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3