51.30003690719605 35.7502662465455

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 49337 ; تاریخ: 1400/08/23 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 39,043,478 تومان - قیمت کل:4,490,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49334 ; تاریخ: 1400/08/21 زیربنا: 128.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 59,375,000 تومان - قیمت کل:7,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49319 ; تاریخ: 1400/08/15 زیربنا: 118.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 41,949,153 تومان - قیمت کل:4,950,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49310 ; تاریخ: 1400/08/12 زیربنا: 137.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 56,934,307 تومان - قیمت کل:7,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...