51.3004231452942 35.74594735069312

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 49337 ; تاریخ: 1400/08/23 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 39,043,478 تومان - قیمت کل:4,490,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49340 ; تاریخ: 1400/08/23 زیربنا: 131.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 54,000,000 تومان - قیمت کل:7,074,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49334 ; تاریخ: 1400/08/21 زیربنا: 128.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 59,375,000 تومان - قیمت کل:7,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49310 ; تاریخ: 1400/08/12 زیربنا: 137.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 56,934,307 تومان - قیمت کل:7,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...