نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس غرب   ← تهران

شناسه: 29586 ; تاریخ بروزآوری: 1398/01/30 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29584 ; تاریخ: 1398/01/26 زیربنا: 113.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,884,956 تومان - قیمت کل:1,682,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29359 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/01 زیربنا: 121.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,815,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29113 ; تاریخ: 1397/09/12 زیربنا: 134.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,000,000 تومان - قیمت کل:2,144,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28934 ; تاریخ بروزآوری: 1397/07/23 زیربنا: 134.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,940,299 تومان - قیمت کل:1,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5