نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس غرب   ← تهران

شناسه: 32333 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/25 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32336 ; تاریخ: 1399/03/25 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31049 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/20 زیربنا: 200.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 11

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:3,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31050 ; تاریخ: 1399/03/20 زیربنا: 170.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32329 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/19 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...