51.342201232910156 35.756194550795996

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 41698 ; تاریخ: 1400/01/17 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 27

مبلغ قرض الحسنه:20,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 41693 ; تاریخ: 1400/01/16 زیربنا: 58.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 11

مبلغ قرض الحسنه:60,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39492 ; تاریخ: 1399/11/20 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:70,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39493 ; تاریخ: 1399/11/20 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 23

مبلغ قرض الحسنه:450,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:100,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7