51.339111328125 35.76113972686055

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 41698 ; تاریخ: 1400/01/17 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 27

مبلغ قرض الحسنه:20,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 41693 ; تاریخ: 1400/01/16 زیربنا: 58.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 11

مبلغ قرض الحسنه:60,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39500 ; تاریخ: 1399/11/21 زیربنا: 59.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:5,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39492 ; تاریخ: 1399/11/20 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:70,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7