51.30261182785035 35.76301258851217

نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:23339
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:23340

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 49406 ; تاریخ: 1400/08/26 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 21

مبلغ قرض الحسنه:60,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49407 ; تاریخ: 1400/08/23 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 21

مبلغ قرض الحسنه:60,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49412 ; تاریخ: 1400/08/17 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 9

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49416 ; تاریخ: 1400/08/17 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17

مبلغ قرض الحسنه:310,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...