آپارتمان اجاره‌ای:

آپارتمان فروشی:

بروزترین آپارتمان‌های فروشی

یک خوابه

تهران - اشرفی اصفهانی - شهرک هما

زیربنا(مترمربع): 61.00 عمربنا: 14 سال

قیمت کل: 1,000,000,000

دو خوابه

تهران - جنت آباد مرکزی

زیربنا(مترمربع): 110.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 2,000,000,000

سه خوابه

تهران - جنت آباد جنوبی

زیربنا(مترمربع): 140.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 2,800,000,000

چهار خوابه

تهران - پونک

زیربنا(مترمربع): 153.00 عمربنا: 13 سال

قیمت کل: 2,900,000,000

آپارتمان‌های فروشی پونک  و اشرفی اصفهانی

پونک

اتاق:3 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 155.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 3,200,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,645,161

آپارتمان‌های فروشی جنت‌آباد  و  شاهین

جنت آباد جنوبی

اتاق:3 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 140.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 2,800,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000

آپارتمان‌های فروشی کاشانی  و  ستاری

ستاری شمال

اتاق:2 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 78.00 عمربنا: 1 سال

قیمت کل: 1,716,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,000,000

آپارتمان‌های فروشی بلوار فردوس

بلوار فردوس غرب

اتاق:3 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 140.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 2,900,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,714,286

بیمه البرز: نمایندگی ساغری

ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای

آپارتمان فروشی ستارخان ،شهرآرا ، گیشا و آریاشهر

صادقیه (آریاشهر)

اتاق:2 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 86.00 عمربنا: 25 سال

قیمت کل: 946,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000

آپارتمان فروشی سعادت آباد

سعادت آباد

اتاق:3 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 153.00 عمربنا: 14 سال

قیمت کل: 2,500,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,339,869

آپارتمان فروشی شهرک غرب

شهرک غرب

اتاق:3 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 155.00 عمربنا: 15 سال

قیمت کل: 6,000,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 38,709,677

آپارتمان فروشی مرزداران

مرزداران

اتاق:2 - طبقه:2

زیربنا(مترمربع): 96.00 عمربنا: 9 سال

قیمت کل: 1,470,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,312,500