آپارتمان اجاره‌ای:

آپارتمان فروشی:

بروزترین آپارتمان‌های فروشی

یک خوابه

تهران - جنت آباد مرکزی

زیربنا(مترمربع): 72.00 عمربنا: 7 سال

قیمت کل: 3,600,000,000

دو خوابه

تهران - پونک

زیربنا(مترمربع): 67.00 عمربنا: 10 سال

قیمت کل: 2,600,000,000

سه خوابه

تهران - پونک

زیربنا(مترمربع): 142.00 عمربنا: 9 سال

قیمت کل: 7,650,000,000

چهار خوابه

تهران - شهرزیبا

زیربنا(مترمربع): 196.00 عمربنا: 17 سال

قیمت کل: 6,860,000,000

آپارتمان‌های فروشی پونک  و اشرفی اصفهانی

پونک

اتاق:2 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 67.00 عمربنا: 10 سال

قیمت کل: 2,600,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 38,805,970

آپارتمان‌های فروشی جنت‌آباد  و  شاهین

جنت آباد مرکزی

اتاق:1 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 72.00 عمربنا: 7 سال

قیمت کل: 3,600,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 50,000,000

آپارتمان‌های فروشی کاشانی  و  ستاری

کاشانی_سازمان برنامه جنوبی

اتاق:1 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 65.00 عمربنا: 15 سال

قیمت کل: 2,380,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 36,615,385

آپارتمان‌های فروشی بلوار فردوس

بلوار فردوس شرق

اتاق:3 - طبقه:2

زیربنا(مترمربع): 130.00 عمربنا: 10 سال

قیمت کل: 6,240,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 48,000,000

بیمه البرز: نمایندگی ساغری

ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای

آپارتمان فروشی ستارخان ،شهرآرا ، گیشا و آریاشهر

ستارخان

اتاق:2 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 98.00 عمربنا: 18 سال

قیمت کل:

قیمت هر مترمربع زیربنا:

آپارتمان فروشی سعادت آباد

سعادت آباد

اتاق:3 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 250.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 5,900,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,600,000

آپارتمان فروشی شهرک غرب

شهرک غرب

اتاق:2 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 77.00 عمربنا: 14 سال

قیمت کل:

قیمت هر مترمربع زیربنا:

آپارتمان فروشی مرزداران

مرزداران

اتاق:4 - طبقه:6

زیربنا(مترمربع): 250.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 7,500,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000