آپارتمان اجاره‌ای:

آپارتمان فروشی:

بروزترین آپارتمان‌های فروشی

یک خوابه

تهران - پونک - سیمون بولیوار

زیربنا(مترمربع): 53.00 عمربنا: 9 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

دو خوابه

تهران - شهران

زیربنا(مترمربع): 80.00 عمربنا: 17 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

سه خوابه

تهران - جنت آباد شمالی

زیربنا(مترمربع): 130.00 عمربنا: 2 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

چهار خوابه

تهران - جنت آباد مرکزی

زیربنا(مترمربع): 240.00 عمربنا: 21 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

آپارتمان‌های فروشی پونک  و اشرفی اصفهانی

پونک - سیمون بولیوار

اتاق:1 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 53.00 عمربنا: 9 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

آپارتمان‌های فروشی جنت‌آباد  و  شاهین

جنت آباد مرکزی

اتاق:2 - طبقه:1

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

زیربنا(مترمربع): 120.00 عمربنا: 0 سال

آپارتمان‌های فروشی کاشانی  و  ستاری

کاشانی - سازمان برنامه شمالی

اتاق:1 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 61.00 عمربنا: 30 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

آپارتمان‌های فروشی بلوار فردوس

بلوار فردوس غرب

اتاق:1 - طبقه:2

زیربنا(مترمربع): 53.00 عمربنا: 17 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

بیمه البرز: نمایندگی ساغری

ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای

آپارتمان فروشی ستارخان ،شهرآرا ، گیشا و آریاشهر

ستارخان

اتاق:2 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 98.00 عمربنا: 18 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

آپارتمان فروشی سعادت آباد

سعادت آباد

اتاق:3 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 250.00 عمربنا: 0 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

آپارتمان فروشی شهرک غرب

شهرک غرب

اتاق:2 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 77.00 عمربنا: 14 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

آپارتمان فروشی مرزداران

مرزداران

اتاق:4 - طبقه:6

زیربنا(مترمربع): 250.00 عمربنا: 0 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.