هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید

آپارتمان فروشی:

یک خوابه

تهران - بلوار فردوس غرب

زیربنا(مترمربع): 50.00 عمربنا: 9 سال

قیمت کل: 1,930,000,000

دو خوابه

تهران - جنت آباد جنوبی

زیربنا(مترمربع): 58.00 عمربنا: 16 سال

قیمت کل: 2,200,000,000

سه خوابه

تهران - جنت آباد شمالی

زیربنا(مترمربع): 135.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 5,805,000,000

چهار خوابه

تهران - جنت آباد جنوبی

زیربنا(مترمربع): 182.00 عمربنا: 8 سال

قیمت کل: 8,554,000,000

آپارتمان‌های فروشی پونک  و اشرفی اصفهانی

اشرفی اصفهانی - باغ فیض

اتاق:3 - طبقه:2

زیربنا(مترمربع): 108.00 عمربنا: 14 سال

قیمت کل: 4,750,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 43,981,481

آپارتمان‌های فروشی جنت‌آباد  و  شاهین

جنت آباد جنوبی

اتاق:2 - طبقه:4

زیربنا(مترمربع): 58.00 عمربنا: 16 سال

قیمت کل: 2,200,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 37,931,034

آپارتمان‌های فروشی کاشانی  و  ستاری

کاشانی

اتاق:2 - طبقه:4

زیربنا(مترمربع): 80.00 عمربنا: 31 سال

قیمت کل: 1,980,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,750,000

آپارتمان‌های فروشی بلوار فردوس

بلوار فردوس غرب

اتاق:2 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 60.00 عمربنا: 17 سال

قیمت کل: 2,250,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 37,500,000

بیمه البرز: نمایندگی ساغری

ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای

آپارتمان فروشی ستارخان ،شهرآرا ، گیشا و آریاشهر

ستارخان

اتاق:2 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 98.00 عمربنا: 18 سال

قیمت کل:

قیمت هر مترمربع زیربنا:

آپارتمان فروشی سعادت آباد

سعادت آباد

اتاق:3 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 250.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 5,900,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,600,000

آپارتمان فروشی شهرک غرب

شهرک غرب

اتاق:2 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 77.00 عمربنا: 14 سال

قیمت کل:

قیمت هر مترمربع زیربنا:

آپارتمان فروشی مرزداران

مرزداران

اتاق:4 - طبقه:6

زیربنا(مترمربع): 250.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 7,500,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000