آپارتمان اجاره‌ای:

آپارتمان فروشی:

بروزترین آپارتمان‌های فروشی

یک خوابه

تهران - جنت آباد شمالی

زیربنا(مترمربع): 48.00 عمربنا: 3 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

دو خوابه

تهران - جنت آباد مرکزی

زیربنا(مترمربع): 75.00 عمربنا: 0 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

سه خوابه

تهران - جنت آباد جنوبی

زیربنا(مترمربع): 180.00 عمربنا: 0 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

چهار خوابه

تهران - جنت آباد جنوبی

زیربنا(مترمربع): 200.00 عمربنا: 0 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

آپارتمان‌های فروشی پونک  و اشرفی اصفهانی

پونک

اتاق:3 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 120.00 عمربنا: 0 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

آپارتمان‌های فروشی جنت‌آباد  و  شاهین

جنت آباد جنوبی

اتاق:3 - طبقه:5

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

زیربنا(مترمربع): 180.00 عمربنا: 0 سال

آپارتمان‌های فروشی کاشانی  و  ستاری

کاشانی_سازمان برنامه جنوبی

اتاق:3 - طبقه:4

زیربنا(مترمربع): 125.00 عمربنا: 0 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

آپارتمان‌های فروشی بلوار فردوس

بلوار فردوس شرق - وفا آذر

اتاق:3 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 180.00 عمربنا: 0 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

بیمه البرز: نمایندگی ساغری

ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای

آپارتمان فروشی ستارخان ،شهرآرا ، گیشا و آریاشهر

صادقیه (آریاشهر)

اتاق:3 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 142.62 عمربنا: 0 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

آپارتمان فروشی سعادت آباد

سعادت آباد

اتاق:3 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 250.00 عمربنا: 0 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

آپارتمان فروشی شهرک غرب

شهرک غرب

اتاق:3 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 155.00 عمربنا: 15 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

آپارتمان فروشی مرزداران

مرزداران

اتاق:4 - طبقه:6

زیربنا(مترمربع): 250.00 عمربنا: 0 سال

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.