لیست آپارتمان‌های فروشی درمنطقه دو تهران

صادقیه و آریاشهر/ ستارخان/ سعادت آباد/ شهرآرا/ شهرک غرب/ گیشا / مرزداران فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران اجاره‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 30176 ; تاریخ: 1398/07/09 زیربنا: 155.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 38,709,677 تومان - قیمت کل:6,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی شهرک غرب

شناسه: 29960 ; تاریخ: 1398/06/16 زیربنا: 160.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 37,500,000 تومان - قیمت کل:6,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 29378 ; تاریخ: 1397/11/09 زیربنا: 86.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000 تومان - قیمت کل:946,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی سعادت آباد

شناسه: 29331 ; تاریخ: 1397/10/22 زیربنا: 153.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 14 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,339,869 تومان - قیمت کل:2,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 29305 ; تاریخ: 1397/10/19 زیربنا: 69.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 30 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,850,000 تومان - قیمت کل:472,650,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی سعادت آباد

شناسه: 29307 ; تاریخ: 1397/10/19 زیربنا: 155.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 29311 ; تاریخ: 1397/10/19 زیربنا: 96.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,312,500 تومان - قیمت کل:1,470,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی ستارخان

شناسه: 29280 ; تاریخ: 1397/10/10 زیربنا: 73.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 9 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,780,822 تومان - قیمت کل:860,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 29232 ; تاریخ: 1397/10/04 زیربنا: 115.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,500,000 تومان - قیمت کل:2,012,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی مرزداران

شناسه: 29233 ; تاریخ: 1397/10/04 زیربنا: 101.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,515,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...