تئوری مدرن پولی

تئوری مدرن پولی

استقراض دولت به هیچ وجه بد نیست و افزایش کسری بودجه سبب ورشکستگی دولت نمی‌شود (1398/04/16 )

تئوری مدرن پولی اخیرا بسیار مورد توجه برخی اقتصاددان‌ها و دموکرات‌های آمریکا قرار گرفته و این درحالی است که از گذشته‌های دور ایده‌هایی که مبنای این تئوری هستند مطرح بوده‌اند. در واقع به باور بسیاری از اقتصاددان‌ها، این تئوری اساسا جدید و انقلاب‌گونه نیست و نیز هنوز توسعه نیافته‌ است، در نتیجه پیش‌بینی نتایج پذیرش آن بسیار دشوار است. برخی کارشناسان تئوری مدرن پولی را یک پروژه سیاسی می‌دانند که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای توجیه اقدامات مردم‌پسند خود به آن توسل می‌جویند. حال اگر در آینده این تئوری اجرا شود و تبعاتی برای اقتصاد داشته باشد، شرایط بسیار وخیم خواهد شد.

تئوری مدرن پولی می‌گوید: استقراض دولت به هیچ وجه بد نیست و افزایش کسری بودجه سبب ورشکستگی دولت نمی‌شود.

همچنین از دید این تئوری، سیاست‌های پولی تاثیرات بسیار کمتر نسبت به سیاست‌های مالی دارند و کنگره از طریق تصویب قانونمالیات‌ها و دیگر قوانین باید بر شاخص‌های اقتصادی نظارت و کنترل داشته باشد. در این میان بانک مرکزی صرفا نهادی برای تامین نیازهای مالی دولت است. بسیاری از اقتصاددان‌ها با این تئوری مخالف هستند و آن را برای اقتصاد فاجعه بار می‌دانند. یکی از تبعات اجرای این تئوری، از میان رفتن نقش مفید بانک مرکزی است. اگر کنگره تصمیم‌گیرنده باشد مسلما قوانینی تصویب می‌کند که خوشایند مردم باشد و احتمال آنکه قوانین در بلندمدت زیانبار باشند، زیاد است. در مطالب حاضر به جنبه‌های مختلف تئوری مدرن پولی، دیدگاه‌ها درباره آن، اثرات اجرای این تئوری بر اقتصاد و علل گرایش دموکرات‌ها به این تئوری اشاره شده است.

اثر یا گردآوری: ;منبع: دنیای اقتصاد https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3517252

برچسب‌ها:

آخرین مطالب مرتبط: