جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در منطقه پنج شهر تهران

فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران/ فروش ‌آپارتمان در منطقه دو (2) تهران/ اجاره ‌آپارتمان در جنت آباد تهران/ اجاره ‌آپارتمان در پونک تهران

شناسه: 30036 ; تاریخ: 1398/06/25 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:5,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30020 ; تاریخ: 1398/06/24 زیربنا: 96.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30014 ; تاریخ: 1398/06/23 زیربنا: 170.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:500,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29990 ; تاریخ: 1398/06/20 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29992 ; تاریخ: 1398/06/20 زیربنا: 170.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29993 ; تاریخ: 1398/06/20 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29971 ; تاریخ: 1398/06/17 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29972 ; تاریخ: 1398/06/17 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:470,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29977 ; تاریخ: 1398/06/17 زیربنا: 190.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:400,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:7,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29980 ; تاریخ: 1398/06/17 زیربنا: 112.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات


1 2 3 4 5 6 7  ...