سیمان و آهن گران می‌ شوند؟ / تورم ۳رقمی در بازار مصالح ساختمانی


سیمان و آهن گران می‌ شوند؟ / تورم ۳رقمی در بازار مصالح ساختمانی

سیمان و آهن گران می‌ شوند؟ / تورم ۳رقمی در بازار مصالح ساختمانی

تاریخ بروزآوری:1400/08/27